V dnešní případové studii si ukážeme, jak jsme se díky implementaci jednoduchého chatbota do Facebook Ads, dostali na téměř 4 x menší cenu za lead. Cílem kampaně bylo objednání tištěného katalogu (lead = získání 12 zákaznických údajů). Messenger sekvenci jsme využili jako alternativní umístění (placement) Facebook reklamy. Díky této inovaci v dosavadních Facebook kampaních jsme snížili cenu za lead z 89 Kč na 27 Kč.

Background A/B testu: Pro A/B test jsme zvolili vánoční období (14 dní)., kdy nás kampaně na sběr leadů stály nejvíce investic. Test probíhal ve dvou samostatných kampaních. Kromě umístění byly všechny další proměnné stejné ( cílení, model optimalizace, kreativa).

Specifikace Messenger kreativy: Použil jsem optimalizaci na konverze (po úspěšném objednání byl uživatel přesměrován na děkovací stránku). Cílem reklamy byla JSON zpráva.

Video popis kampaně:

Náhled a popis sekvence: Sekvence byla koncipovaná tak, že před vložením každého údaje byla podmínka, která ověřovala, zda uživatel nevložil údaj již v minulosti (popřípadě v jiné sekvenci).