Obchodní podmínky

Zakoupením účasti na jakémkoliv online školeni, členství, workshopu nebo osobní konzultaci (dále jen Vzdělávací produkt) na webu www.michalfiala.cz potvrzuje návštěvník stránek (dále jen Uživatel) souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Výhradním Poskytovatelem a vlastníkem všech autorských práv na tomto webu je společnost:
Modernity s.r.o.
Kpt. Stránského 988/20, Praha
190 00
IČO: 05385237

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila jakýkoliv vzdělávací produkt (školení, konzultaci, videozáznam) na stránkách www.michalfiala.cz dále Vzdělávací produkt.

  1. Obecné podmínky

1.1 Veškeré Vzdělávací produkty  pořádá společnost Modernity s.r.o. dále jen Poskytovatel
1.2 Zájemce, který si zakoupí Vzdělávací produkt se nazývá Uživatel.
1.3 Objednávka účasti na jakýkoli vzdělávací produkt je závazná. Ihned po objednání bude uživatel přesměrován na platební bránu, přes kterou provede platbu. Po jejím úspěšném odeslání bude automaticky Uživateli zaslán daňový doklad a přístupové údaje do Vzdělávacího produktu, pokud jej Vzdělávací produkt z podstaty vyžaduje.

  1. Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Uživatel má právo bez udání důvodu do 24 hodin od absolvování Vzdělávacího produktu požádat o zrušení svého závazku a vrácení peněz.

2.2 Obsah veškerých Vzdělávacích produktů je určen pouze Uživateli a ne nikomu jinému. Šíření záznamů popř. odkazu na záznamu je přísně zakázáno. V případě neoprávněného šíření obsahu Vzdělávacích produktů se vystavuje Uživatel hrozbě pokuty.

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

  1. Ceny

4.1 Cena každého Vzdělávacího produktu je uvedena na stránce s jeho popisem a je konečná (Poskytovatel není plátcem DPH)

  1. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2 Uživatelé, kteří si objednali Vzdělávací produkt souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci dalších aktivit školitelů, k zasílání novinek a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.

5.3. Kompletní znění Podmínek ochrany osobních údajů naleznete na https://www.michalfiala.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/