V dnešním videu vám ukážu, jak pracovat s podmínkou ve flow.

Video:

Přepis videa:

Vítám vás u dalšího video manuálu. Dnes si ukážeme velmi důležitou věc. Jak používat prvek podmínky. Prvek podmínka společně s proměnnými jsou zásadní prvky, které dělají našeho chatbota chytřejší.

Podmínka funguje jednoduše. Zadáte podmínku, kterou si poté ukážeme a pokud je tato podmínka splněna, což znamená větev ano, tak se  splní. Pokud ne, tak se spustí větev pro podmínku ne. Pojďme si to rovnou ukázat v praxi. Prvek podmínky nastavíme jednoduše. Zde je nějaká flow. Vytvoříme si jakoukoliv vstupní flow.

Do podmínky se vždy dostanete nějakým vstupem. Zde jsme se dostali k podmínce a bude se něco rozhodovat. Praktický příklad, jak podmínku použít je např. zeptat se uživatele jestli je muž nebo žena. Pokud je muž, tak ho oslovíme v mužském rodě.

Pokud je žena, tak uživatele oslovíte v ženském rodě. Tuto podmínku vytvoříme jednoduše. Klikneme na systémovou proměnnou gender a už to vidíme. Podmínka male nebo female.

Zvolíme, že je muž, pokud ten daný uživatel je muž, tak se splní větev ano. Podmínka splněna a oslovíme ho v mužském rodě. Zde bychom ho oslovili v ženském rodě, protože by podmínka nebyla splněna.

V některém z video manuálu jsem říkal, že když pracujete s custom fieldem, tak vždy můžete zvolit, jestli to bude text, číslo atd. Nebo proměnná typu ano/ne. Již předtím jsem vám říkal, že je velmi důležité si tento typ zvolit správně.

Ukážeme si teď proč. Když používáme text, tak budou podmínky vypadat trochu jinak, než když to budou  číselné proměnné. Ukážeme si to na příkladu v praxi.

Zde máme proměnnou křestní jméno. Vidíte, že operátoři jsou následující. Křestní jméno může být být is,isnt,contains, doesnt contains a begin with. Zde můžeme dát například písmeno a. Tím říkáme, že pokud křestní jméno začíná písmenem a, tak to bude podmínka ano. Pokud ne, tak podmínka bude ne. Toto je textová proměnná.

Pokud si zvolíme proměnnou typu  číslo, což může být třeba pro denní rozpočet, tak se nám zde změnily operátory. Když se ptáme na číslo, tak zde je na výběr následující. Je to číslo větší, je rovno, je menší, menší nebo rovno atd. Zde si zvolíte nějakou sumu. Jinými slovy jsem teď řekl, že pokud bude denní rozpočet větší než 10 000, tak něco splň.

Pokud není, tak  se spustí druhá větev. Toto je základní práce s proměnnou a podmínkou. V jedné podmínce může být několik podmínek. Můžete se ptát, jestli mají být splněny všechny nebo pouze některá z nich. Pomocí tohoto větvení jste schopni vytvořit cokoliv.

Jste schopni vytvořit různá kola štěstí, průvodce nákupem na e-shopu atd. Je to jedna z nejzásadnějších věcí, které si musíte osvojit při tvorbě chatbota.

Bez podmínek se nikam nedostanete. Je možno dělat pouze nějaké jednoduché rozřazování, které není moc zábavné a skoro nic neumí.

To by bylo ze světa podmínek pro dnešek vše. Pokud máte nějaké dotazy, napište mi je do komentáře. Budu se na ně těšit.

Určitě si zkuste nějakou podmínku vytvořit.