Online video formáty hýbou světem a Facebookem hlavně. Proto jsem se letos rozhodl, že tento formát využiji pro zviditelnění produktu jednoho svého klienta, který distribuuje do ČR inteligentní magnetickou stavebnici Magformers. Po 10 dnech kampaně se musím podělit o výsledky, jelikož mě samotného překvapily. Ukázku videa přikládám níže.

 

Jelikož kampaň stále běží, nebudu ji zde rozebírat celou do detailu, ale pouze nastíním koncept části, která je realizována na Facebooku. Průběh kampaně je plánován následovně:

  1. Rozšířit povědomí o produktu (stavebnice Magformers) pomocí předem připravených videí. Videa cílit na širší cílové skupiny dle širokých zájmů na děti (stavebnice, Lego apod.) a na rodiče v ČR (majoritní část rozpočtu jde na rodiče).
  2. Těm, kteří viděli video, ale nevstoupili na web zobrazit sérii inzerátů.
  3. Těm, kteří se z těchto inzerátů dostali na web zobrazit bannery cílené na website custom audiences a použít dynamické produktové inzeráty.
  4. Ze zákazníků vytvořit looklike audiences (množina lidí, kteří mají stejné vlastnosti, jako zákazníci) a ty opět oslovím videem (množinu vyloučím o dosavadní návštěvníky webu tak, abych dosáhl co největšího zásahu videem).
  5. Celý cyklus budu opakovat.

Podmínkou k úspěchu je mít kvalitní produkt (což bezpochyby stavebnice Magformers je), mít správně nastavené cílové skupiny včetně prodejních argumentů (pro každou z nich) a v neposlední řadě testovat, testovat a testovat (používám kombinaci Power editoru a nástroje AdEspresso). Přičemž klíčová část je samotné testování. Do dnešního dne jsem otestoval přes  40 různých nastavení video inzerátů. Níže přikládám slibovanou ochutnávku dosavadních výsledků dělenou dle kampaní:

Campaign name Kiků na web Shlédnutí videa (do 95%)  CPC Útrata
Magformers CZ – video, facebook, rodiče 3 26 154 0,983 Kč 25,55 Kč
Magformers CZ – video, facebook, zájmy 3 45 231 0,681 Kč 30,63 Kč
Magformers CZ – video, facebook, rodiče 2 836 3813 0,741 Kč 619,67 Kč
Magformers CZ – video, facebook, zájmy 1452 6305 0,440 Kč 638,39 Kč
Magformers CZ – video, facebook, look. web 369 2227 1,089 Kč 401,86 Kč
Magformers CZ – video, facebook, rodiče 1054 5606 0,724 Kč 762,57 Kč
3782 18336 0,776 Kč 2478,67

Někteří by mohli namítat, že návštěvník není zákazník a že by mohla být návštěvnost nerelevantní. Není tomu tak. Do dnešního dne (10 dní po kampani) se investice do Facebooku (nejen do části s videoreklamou) vrátila více než 10x( počítáno z obratu). Po skončení kampaně sepíšu kompletní případovku.

Michal