Nemusíte investovat astronomické sumy, abyste získali stovky kvalitních poptávek. Před několika měsíci za mnou přišel klient, který poskytoval internetové wifi připojení. Vyzkoušel reklamu v rádiu a tisku, kde investoval desetitisíce, ale bez reálného výsledku. Nepřišla žádná reálná poptávka. Komu z vás je to povědomé? Po společném meetingu jsme vymysleli online strategii, která mu za 1,5 měsíce a investici 30 000 Kč ( do výkonnostních kanálů – Seznam, Google, Facebook) přinesla 480 reálných poptávek.

Počet konverzí

Produkt

Jelikož byl rozpočet velmi omezený, museli jsme vymyslet co nejefektivnější řešení. Krom internetového připojení nabízí klient i TV kanály. Proto jsme navrhli neodolatelný balíček 60Mb internetu a 42 TV kanálů za zaváděcí cenu 230 Kč měsíčně (po dobu prvních 6 měsíců).

Jelikož byl dosavadní web příliš rozsáhlý a nepřehledný, rozhodli jsme se pro prezentaci produktu využít jednoduchou landing page s vyhledávačem dostupnosti. Po ověření dostupnosti mohl návštěvník v případě zájmu zanechat kontakt. Odeslání kontaktu byl hlavní cíl kampaně.

USP - landing page

Koncept komunikace

Abychom využili potenciál internetu, rozhodli jsme se pro maximální provázání všech kanálů pomocí remarketingu, retargetingu, custom audience a lookalike audience. Kombinovali jsme Seznam Sklik, Google Adwords a Facebook Ads. Celá kampaň proběhla pomocí následujícího jednoduchého schématu.

  1. Získání prvních návštěvníků resp. zákazníků – Na landing page jsem měli nulovou návštěvnost. Pro využití dalších cílení bylo nutné pomocí Google Adwords a Seznam Sklik přivést první relevantní návštěvníky. Cíleno bylo pouze na oblasti, kde měl klient pokrytí
  2. Tvorba vlastních cílových skupin – Pomocí měřících kodů (Facebook, Adwords, Sklik) jsme si ukládali všechny návštěvníky webu, ty co ověřili dostupnost a ty, kteří odeslali kontakt.
  3. Remarketing – Díky remarketingu ve všech třech kanálech jsme na web vraceli uživatele, kteří úspěšně ověřili návštěvnost, ale nezanechali kontakt.
  4. Lookalike audiences – Na Facebooku jsme si z uložených skupin vytvořili lookalike audience neboli podobné publikum. Tím jsme získali cca 50 000 uživatelů Facebooku, kteří měli podobné vlastnosti (zájmy, demografie, chování) jako ti, kteří již projevili o naše služby zájem. Toto byl klíčový krok kampaně!
  5. Veškeré inzeráty jsme neustále pomocí A/B testování zlepšovali, čímž jsme dosáhli výše uvedených výsledků.

Do každého kanálu jsme nejprve investovali 5000 Kč. Dle výsledků jsme se rozhodli, že přerozdělíme zbylých 15 000 Kč pouze do Facebooku a Googlu.

odeslání kontaktu

Z této případové studie byste si měli odnést následující:

  1. I za velmi omezený budget lze dosáhnout dobrých výsledků. Důležitý je koncept!
  2. Propojujte všechny dostupné kanály a měřte jejich výkonnost.
  3. Není za tím žádná jaderná fyzika. Stačí selský rozum a správný koncept!

POKUD BYSTE CHTĚLI S NÁVRHEM KAMPANĚ PORADIT, TAK PIŠTE (info@meziweby.cz) NEBO VOLEJTE (776 670 061)!