Případová studie: Jak získat 480 relevantních poptávek za 47 dní

Nemusíte investovat astronomické sumy, abyste získali stovky kvalitních poptávek. Před několika měsíci za mnou přišel klient, který poskytoval internetové wifi připojení. Vyzkoušel reklamu v rádiu a tisku, kde investoval desetitisíce, ale bez reálného výsledku. Nepřišla žádná reálná poptávka. Komu z vás je to povědomé? Po společném meetingu jsme vymysleli online strategii, která mu za 1,5 měsíce a investici 30 000 Kč ( do výkonnostních kanálů – Seznam, Google, Facebook) přinesla 480 reálných poptávek.

Počet konverzí

Produkt

Jelikož byl rozpočet velmi omezený, museli jsme vymyslet co nejefektivnější řešení. Krom internetového připojení nabízí klient i TV kanály. Proto jsme navrhli neodolatelný balíček 60Mb internetu a 42 TV kanálů za zaváděcí cenu 230 Kč měsíčně (po dobu prvních 6 měsíců).

Jelikož byl dosavadní web příliš rozsáhlý a nepřehledný, rozhodli jsme se pro prezentaci produktu využít jednoduchou landing page s vyhledávačem dostupnosti. Po ověření dostupnosti mohl návštěvník v případě zájmu zanechat kontakt. Odeslání kontaktu byl hlavní cíl kampaně.

USP - landing page

Koncept komunikace

Abychom využili potenciál internetu, rozhodli jsme se pro maximální provázání všech kanálů pomocí remarketingu, retargetingu, custom audience a lookalike audience. Kombinovali jsme Seznam Sklik, Google Adwords a Facebook Ads. Celá kampaň proběhla pomocí následujícího jednoduchého schématu.

  1. Získání prvních návštěvníků resp. zákazníků – Na landing page jsem měli nulovou návštěvnost. Pro využití dalších cílení bylo nutné pomocí Google Adwords a Seznam Sklik přivést první relevantní návštěvníky. Cíleno bylo pouze na oblasti, kde měl klient pokrytí
  2. Tvorba vlastních cílových skupin – Pomocí měřících kodů (Facebook, Adwords, Sklik) jsme si ukládali všechny návštěvníky webu, ty co ověřili dostupnost a ty, kteří odeslali kontakt.
  3. Remarketing – Díky remarketingu ve všech třech kanálech jsme na web vraceli uživatele, kteří úspěšně ověřili návštěvnost, ale nezanechali kontakt.
  4. Lookalike audiences – Na Facebooku jsme si z uložených skupin vytvořili lookalike audience neboli podobné publikum. Tím jsme získali cca 50 000 uživatelů Facebooku, kteří měli podobné vlastnosti (zájmy, demografie, chování) jako ti, kteří již projevili o naše služby zájem. Toto byl klíčový krok kampaně!
  5. Veškeré inzeráty jsme neustále pomocí A/B testování zlepšovali, čímž jsme dosáhli výše uvedených výsledků.

Do každého kanálu jsme nejprve investovali 5000 Kč. Dle výsledků jsme se rozhodli, že přerozdělíme zbylých 15 000 Kč pouze do Facebooku a Googlu.

odeslání kontaktu

Z této případové studie byste si měli odnést následující:

  1. I za velmi omezený budget lze dosáhnout dobrých výsledků. Důležitý je koncept!
  2. Propojujte všechny dostupné kanály a měřte jejich výkonnost.
  3. Není za tím žádná jaderná fyzika. Stačí selský rozum a správný koncept!

POKUD BYSTE CHTĚLI S NÁVRHEM KAMPANĚ PORADIT, TAK PIŠTE (info@meziweby.cz) NEBO VOLEJTE (776 670 061)!