Je tomu pár dní, kdy ManyChat (platforma #1 na tvorbu chatbotů) oznámil, že se stává multi kanálovou. Co to znamená? Znamená to, že skončil Messenger marketing jako takový a nahrazuje ho Chat marketing, ve kterém krom Messengera, můžeme komunikovat i skrze SMS a emaily. Vše z prostředí flow builderu v platformě ManyChat. S touto souvislostí je termín Messenger marketingu již nedostačující.

 

Výhody Chat Marketingu

Tu největší jsem již zmínil výše. Přímo z jednoho nástroje lze nastavit kampaně a komunikaci prostřednictvím Messengera, emailu (počet free emailů stejně jako počet možných followers) i SMS (zatím pouze v USA). Vše s lehkostí a přehledností kterou nám zaručuje flow builder. Pomocí něj jsme doposud mohli stavět pouze komunikaci pomocí Messengera. Díky tomuto frameworku můžeme uživatele oslovit i mimo 24 hodinové okno, čímž se zbavíme největšího strašáka (více čtěte v tomto článku o změnách v Messengeru), který nás v lednu 2020 čeká.

Další nespornou výhodou je úspora externích nákladů. Mnohým firmám bude nyní stačit pouze jedna platforma (ManyChat) a nebudou muset platit za další nástroje, které jim umožní rozeslání zmíněných emailů a SMS.

Důležité je, že se tady nebavíme o hloupém využití (poslat email na celou DB bez segmentace) těchto kanálů. Díky datům, štítkům a proměnným, které nasbíral náš chatbot, můžeme provádět rezeslání velmi chytře. K dispozici máme i standartní prvky, na které jsme zvyklí u tvorby Messenger chatbotů a to např.:

  • Podmínku
  • Časové zpoždění
  • CTA tlačítka
  • Randomizéry apod.

Proč nastala tato změna a rozšíření Messenger marketingu

ManyChat udělal strategický krok a chtěl se odpoutat od nadvlády Facebookem (např. subscription approval). Veškeré kroky a omezení, které Facebook v souvislosti s Messengerem dělá, jsou pro jeho ochranu a udržení této platformy. Nicméně mnohdy nám markeťákům komplikují život.

ManyChat vyslyšel prosby od svých klientů a rozšířil funkce svého nástroje tak, aby mohla platforma stát nad pravidly Facebooku a nebyla tolik limitovaná.

Následující měsíce budou ve znamení nových Chat funnelů a strategií, které nám tato změna umožní. Právě takto dynamicky měnící se funkce a pravidla mě před několika měsíci utvrdila v tom, že klienty nemá smysl učit klikání Messenger chatbota krok za krokem, ale naučit je strategickému přístupu tak, aby mohli Messenger resp. Chat marketing použít ve svém podnikání kdykoliv a bez ohledu na aktuální funkce.

Podívejte se na tento v přístup ve Strategickém workshopu (provede vás Albert).

 

Vodopádová komunikace – kdy použít Messenger, email a SMS 

ManyChat uvolnil doporučené schéma komunikace (tzv. vodopádová), které naznačuje využití jednotlivých kanálů (zdroj:manyChat.com).

V krátkosti bychom toto schéma komunikace mohli popsat následovně. Komunikaci otvírejte pomocí Messenger zpráv. Cílem je vyvolat u uživatelů zapojení a interakci. Ty neaktivní mimo (24 hodinové okno) přesuňte do email sekvence (vytvořené pomocí ManyChat) a znažte se je opět aktivovat přesunem do Messengera. Pokud follower není aktivní ani přes email, zapojte do funnelu i SMS. Pozor na zneužité této funkce. Pokud budete uživatele neustále bombardovat nevyžádanými SMS, koledujete se jen o to, že vás brzy opustí.

 

Jak je vidět, máme se na co těšit. Ať žije Chat Marketing.

 

Michal